OPHEFFING – VERHUIZING

Vanaf zaterdag 27 mei 2017 sluit de deur bij Cedi Kampen.


Voor onze service en collectie verwijzen wij u vanaf dan naar:

Kanis Kunst en Lijsten Haarlem

Gen. Cronjéstraat 89-91, Haarlen

023 - 525 7887 - www.kanishaarlem.nl

Stadsgezichten; een genre in de schilderkunst

W.H. Heytman - Boulevard St. Germain

W.H. Heytman – Boulevard St. Germain

Pas vanaf halverwege de 17e eeuw ontstond het stadsgezicht als zelfstandig genre in de schilderkunst. Daarvóór werd de term ‘landschap’ gebruikt, zeker als de stad van afstand werd weergegeven en andere onderdelen van het schilderij belangrijker waren. Tot halverwege de 17e eeuw kwam het genre ‘stadsgezicht’ als specialisme weinig voor.

Van de 16e tot en met de 18e eeuw werden talrijke kopergravures en etsen (zoals wij die nog steeds verkopen bij Cedi) vervaardigd van steden. De functie hiervan was een plattegrondachtig overzicht te bieden. Eind 19e eeuw richten de impressionisten zich meer op de sfeer en dynamiek van het alledaagse leven in de stad. In deze periode werkte ook Breitner in het genre stadsgezichten. Fotografie was in opkomst en men begon ook op die manier te schilderen. Tijdens de 20e eeuw richtte de belangstelling zich op abstracte en conceptuele kunst, hierdoor nam de productie van stadsgezichten af. Een heropleving van de figuratieve schilderkunst tegen het einde van de 20e eeuw bracht een herwaardering van het stadsgezicht met zich mee.

Niet alle schilders van stadsgezichten gaan even nauwkeurig om met de werkelijkheid. Soms worden gevels compleet gefantaseerd of mooier gemaakt dan ze zijn, of komen er elementen in voor die niet met de werkelijkheid stroken. Maar realist of idealist; voor het schilderen van een stadsgezicht moet de kunstenaar wel degelijk over teken-technische vaardigheden beschikken zoals perspectief en het bepalen van een goede compositie. Ook moet hij besluiten of hij een historisch, of juist een hedendaags beeld wil creëren. En vooral moet hij de stadse sfeer kunnen weergeven.

Bij Cedi hebben wij in onze collectie een aantal stadsgezichten van zeer getalenteerde kunstenaars zoals o.a. W. H. Heytman, Jannie Meijer, Eric Erwin, Henry Brand en Peter Meijer.

Heytman schilderde al verschillende locaties, o.a. Amsterdam, Parijs en Kampen. Zijn stijl is enigszins impressionistisch en doet in de verte wel een beetje aan Breitner denken, hij schildert alledaagse straatscènes, vaak geplaatst in een tijd uit begin vorige eeuw, met oldtimers en weinig verkeer.

Jannie Meijer - Manège Sur Le Place de La République

Jannie Meijer – Manège Sur Le Place de La République

 

Jannie Meijer maakt mooie kleine olieverfschilderijtjes, eveneens in een nostalgische setting, zij heeft straten in Parijs geschilderd, maar ook b.v. een gondel in Venetië.

Eric Erwin schildert de mensen in zijn schilderijen met moderne kleding, maar hij neemt soms de vrijheid om bepaalde gebouwen zó te plaatsen, dat ze gunstiger uitkomen op zijn schilderij. In onze collectie hebben wij voornamelijk schilderijen van Kampen en één van Haarlem.

Henry Brand heeft een losse schilderstijl, die we impressionistisch zouden kunnen noemen. De locaties zijn niet altijd even duidelijk te herkennen, maar dat geeft u de kans om uw fantasie de vrije loop te laten. Het zijn meestal grote doeken met een prettig kleurgebruik, die zowel bij moderne als klassieke interieurs goed uitkomen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het huren of kopen van een stadsgezicht, dan kunt u altijd voor een vrijblijvend advies bij ons terecht in de galerie aan de Oudestraat 53 of u kunt ons mailen of bellen.

 

 

 

Comments are closed.